Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đất năm 2022 cần đặc biệt lưu ý những điều này

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đất năm 2022 cần đặc biệt lưu ý những điều này

Đặc điểm bất động sản

Mô tả chi tiết

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn từ ngày 1/3/2022 sẽ có sự thay đổi theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

 

Theo Lộc Liên

Tiền phong